Είστε εδώ

Δανελάτος Παύλος,Σαλπιστής Δημήτρης, «Δημήτρης Σαλπιστής: Ο πολιτισμός είναι πλέον στο προσκήνιο», Κουίντα, τχ. 9 (Σεπτέμβριος 1996), σ. 8a, 8d