Είστε εδώ

Φελοπούλου Σοφία, «Ανοίγοντας την αυλαία. Ηλέκτρα: Εξορκισμός και κάθαρση;», Κουίντα, τχ. 9 (Σεπτέμβριος 1996), σ. 5