Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Παρασκήνιο. Μαριβώ από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας», Κουίντα, τχ. 8 (Αύγουστος 1996), σ. 7