Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη,Ρήγας Γιάννης, «Αφιέρωμα. Θεατρική παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Γιάννης Ρήγας: Η μάστιγα των Σχολών είναι το ʻκομμάτιʼ», Κουίντα, τχ. 8 (Αύγουστος 1996), σ. 4, 5