Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη, «Ανοίγοντας την αυλαία. Χωρίς σύμβολα», Κουίντα, τχ. 7 (Ιούνιος 1996), σ. 6