Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη,Μιχαηλίδης Γιώργος, «Γιώργος Μιχαηλίδης: Η Σκηνή θέλει αδιάκοπα την ισορροπία της…», Κουίντα, τχ. 7 (Ιούνιος 1996), σ. 1, 8