Είστε εδώ

Δανελάτος Παύλος, «Προσκήνιο. Γι' αυτό λοιπόν…», Κουίντα, τχ. 7 (Ιούνιος 1996), σ. 1