Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Μικρές ειδήσεις. Κέντρο Μπαλλέτου Άσπας Φούτση: La Source», Κουίντα, τχ. 6 (Μάιος 1996), σ. 7