Είστε εδώ

Σαμαρά Ζωή, «Ανοίγοντας την αυλαία. Όταν η Κουίντα παίζει θέατρο», Κουίντα, τχ. 5b (Απρίλιος 1996), σ. 2