Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη, «Αφιέρωμα στη Θεατρική Άνοιξη 1996. Teatroimmagine, Η κωμικοτάτη τραγωδία του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας», Κουίντα, τχ. 5 (Απρίλιος 1996), σ. 5