Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Καπιαμέντα. Μαρία Μονέττι στη Φιλοσοφική», Κουίντα, τχ. 5 (Απρίλιος 1996), σ. 2