Είστε εδώ

Δανελάτος Παύλος, «Παρασκήνιο. Έφυγε η Μαργκερίτ Ντυράς», Κουίντα, τχ. 4 (Μάρτιος 1996), σ. 7