Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Καπιαμέντα. Ιανός», Κουίντα, τχ. 4 (Μάρτιος 1996), σ. 2