Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Παρασκήνιο. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.», Κουίντα, τχ. 3 (Φεβρουάριος 1996), σ. 7