Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη, «Η στήλη του Ιάγου. Ο θάνατος της τραγωδίας;», Κουίντα, τχ. 2 (Ιανουάριος 1996), σ. 5