Είστε εδώ

«Θεοδώρα Επιλεγμένα αντικείμενα τέχνης», Κουίντα, τχ. 12 (Δεκέμβριος 1996), σ. 8c