Είστε εδώ

Πατσαλίδης Σάββας, «Αφιέρωμα στον Χάινερ Μύλλερ: Χάινερ Μύλλερ In Memoriam», Κουίντα, τχ. 12 (Δεκέμβριος 1996), σ. 8a, 8b, 8c