Είστε εδώ

«Ρούλα Δέδε», Κουίντα, τχ. 12 (Δεκέμβριος 1996), σ. 8