Είστε εδώ

Πισσαλίδης Βύρων, «Ιντερμέδιο. Ποίηση και μουσική κοινή ατμόσφαιρα», Κουίντα, τχ. 12 (Δεκέμβριος 1996), σ. 7