Είστε εδώ

Δανελάτος Παύλος, «Ημερολόγιο 1997 για τη Θεσσαλονίκη από τον Ιανό», Κουίντα, τχ. 12 (Δεκέμβριος 1996), σ. 6