Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη, «Αναλογείο. Μαξ Φρις, Τα θεατρικά, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1987», Κουίντα, τχ. 12 (Δεκέμβριος 1996), σ. 6