Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη, «Ανοίγοντας την αυλαία. Η ματαίωση της ερωτικής συνομιλίας φαντασιακού και πραγματικότητας», Κουίντα, τχ. 12 (Δεκέμβριος 1996), σ. 5