Είστε εδώ

Δανελάτος Παύλος,Πουταχίδου Ρίτα, «Αφιέρωμα. Θεατρική παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Ρίτα Πουταχίδου: Είμαστε πυρήνας δημιουργίας», Κουίντα, τχ. 12 (Δεκέμβριος 1996), σ. 4