Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Πρεμιέρα του Θεάτρου της 25ης Μαρτίου», Κουίντα, τχ. 12 (Δεκέμβριος 1996), σ. 3