Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Εργαστήρι Θεατρικής Δημιουργίας του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Καλαμαριάς», Κουίντα, τχ. 12 (Δεκέμβριος 1996), σ. 2