Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Καπιαμέντα. Βαφοπούλειο», Κουίντα, τχ. 12 (Δεκέμβριος 1996), σ. 2