Είστε εδώ

«Ένας χρόνος Κουίντα», Κουίντα, τχ. 12 (Δεκέμβριος 1996), σ. 1