Είστε εδώ

«Θεοδώρα Επιλεγμένα αντικείμενα τέχνης», Κουίντα, τχ. 11 (Νοέμβριος 1996), σ. 8c