Είστε εδώ

Πισσαλίδης Βύρων, «Μουσική σκηνή. Επιλογές από cd: Ενδελέχεια, Είναι εδώ… ότι είναι και πιο πέρα», Κουίντα, τχ. 11 (Νοέμβριος 1996), σ. 7