Είστε εδώ

Πισσαλίδης Βύρων, «Μουσική σκηνή. Επιλογές από cd: Χρήστος Παρμενίδης, Είσαι ακόμα μακριά», Κουίντα, τχ. 11 (Νοέμβριος 1996), σ. 7