Είστε εδώ

Βάης Πέτρος, «Ανοίγοντας την αυλαία. Aμόρφος σε κόκκινο φόντο», Κουίντα, τχ. 11 (Νοέμβριος 1996), σ. 6