Είστε εδώ

Δανελάτος Παύλος,Κιτσοπούλου Μόνα, «Αφιέρωμα. Θεατρική παιδεία στη Θεσσαλονίκη. Μόνα Κιτσοπούλου: Φιλοδοξούμε να βγάλουμε και καλούς θεατές», Κουίντα, τχ. 11 (Νοέμβριος 1996), σ. 4