Είστε εδώ

Μπελιές Ερρίκος, «Εφημερεύον ποίημα. Από μαχαίρι σε μαχαίρι», Κουίντα, τχ. 11 (Νοέμβριος 1996), σ. 1