Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη,Χουρμουζιάδης Νίκος, «Νίκος Χουρμουζιάδης: Αντιμετωπίζω τα πρόσωπα ως υπαρκτές φυσιογνωμίες», Κουίντα, τχ. 11 (Νοέμβριος 1996), σ. 1, 8