Είστε εδώ

Πισσαλίδης Βύρων, «Ιντερμέδιο. Ιντερμέδιο με Giorgio Gaber», Κουίντα, τχ. 10 (Οκτώβριος 1996), σ. 7