Είστε εδώ

«Σχολή χορού Αμαλίας Στρινοπούλου», Κουίντα, τχ. 10 (Οκτώβριος 1996), σ. 5