Είστε εδώ

Σολομός Αλέξης, «Διά-Λημμα. Αβανταδόρικος», Κουίντα, τχ. 1 (Δεκέμβριος 1995), σ. 4