Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Καπιαμέντα. 40 Χρόνια Νέα Πορεία», Κουίντα, τχ. 1 (Δεκέμβριος 1995), σ. 2