Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη,Ζηβανός Πέτρος, «Πέτρος Ζηβανός: Και ο μονόλογος παράσταση είναι…», Κουίντα, τχ. 1 (Δεκέμβριος 1995), σ. 1, 4