Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Φωτογραφίες του Κώστα Χατζηαντωνίου]», Πάροδος, τχ. 48 (Νοέμβριος 2011), σ. 5766