Είστε εδώ

Τεχλεμετζής Γρηγόρης, «Το Αγκριτζέντο. Μια πολυδιάστατη μυθιστορηματική βουτιά», Πάροδος, τχ. 48 (Νοέμβριος 2011), σ. 5753-5757