Είστε εδώ

Παπακώστας Γιάννης, «Αναζητήσεις εξόδου από το αδιέξοδο. Απ' αφορμή το βιβλίο Εναντίον του χρόνου», Πάροδος, τχ. 48 (Νοέμβριος 2011), σ. 5750-5751