Είστε εδώ

Αγγελής Δημήτρης, «Χαιρετισμός σ' έναν συνοδοιπόρο», Πάροδος, τχ. 48 (Νοέμβριος 2011), σ. 5685-5693