Είστε εδώ

Κουτσουμπέλη Χλόη, «Η εκδρομή», Πάροδος, τχ. 47 (Σεπτέμβριος 2011), σ. (έσω οπισθόφυλλο)