Είστε εδώ

Κουτσουμπέλη Χλόη, «Στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης», Πάροδος, τχ. 47 (Σεπτέμβριος 2011), σ. 5678-5679