Είστε εδώ

Φίλιας Δημήτρης, «Από το μπαρ στην ταράτσα. Ιχνηλατώντας τον θεατρικό μικρόκοσμο της Χλόης Κουτσουμπέλη», Πάροδος, τχ. 47 (Σεπτέμβριος 2011), σ. 5664-5672