Είστε εδώ

Ριζάκης Κώστας, «Η εκδρομή της», Πάροδος, τχ. 47 (Σεπτέμβριος 2011), σ. 5646