Είστε εδώ

Νικηφόρου Τόλης, «Έκσταση και οδύνη στον δρόμο για την ουτοπία», Πάροδος, τχ. 47 (Σεπτέμβριος 2011), σ. 5622-5625