Είστε εδώ

Κουτσουμπέλη Χλόη, «Πηνελόπη Ι», Πάροδος, τχ. 47 (Σεπτέμβριος 2011), σ. 5614-5615