Είστε εδώ

Κουτσουμπέλη Χλόη, «Το είδωλο», Πάροδος, τχ. 47 (Σεπτέμβριος 2011), σ. 5612-5613